TNU

:::
瀏覽人次: 1525

原住民族學生資源中心

關於本中心This is an image

       提升高教公共性,建置一個有利於原住民族學生在校就學及成長和發展的友善環境空間,提供原住民族學生課業學習、生活適應、生涯就業之資源和協助,設立原住民族學生資源中心,並聘用專任人力;期許原住民族學生參與部落創生、社區發展與族群公共事務,更能有效激發學生的創意活力,積極致力於維護並推廣原住民族的文化資產,回饋部落,培育未來青年領袖人才。


地址:222015 新北市深坑區北深路三段152號
           東南科技大學  原住民族學生資源中心
位置:自強樓四樓 (
學務長室與生輔組第二辦公室中間)
聯絡方式:洪詩雅專任助理 / 電話:02-8662-5841 (校內直撥分機)
                                             / 信箱:1090702@mail.tnu.edu.tw
上班時間
早上08:00-下午17:00

FB
:【積極建置中】
IG@tnu.isrc_icpc